Lire un texte académique en français - Fransklisten

Aller au contenu

Lire un texte académique en français

Bøger > Anmeldelser af undervisningsbøger

Lire un texte académique en français af Lita Lundquist

Editions Ophrys (www.ophrys.fr)
(168 sider, 18 €)

Lita Lundquist, der er professor ved CBS, har udgivet en spændende bog på Editions Ophrys omkring læsestrategier med tilhørende adgang til to computerprogrammer på nettet.
Bogen er henvendt til studerende og lærere i fransk og viser på bedste pædagogiske vis, hvordan man kan tackle den udfordring, der ligger i at læse en akademisk tekst på et fremmedsprog.
Lita Lundquist bygger sin fremstilling op omkring et ønske om at give studerende mulighed for at læse "en ligne" ved hjælp af de kundskaber og den viden, som den studerende har i bred forstand, tekstkendskab og sprogkendskab. Bogen giver en række metoder og strategier til at klare opgaven.
Indgangsvinklen til at læse de akademiske tekster et først en "top-down"-læsning efterfulgt af en "bottom-up"-læsning, og hele den proces bliver fremstillet i klart strukturerede kapitler med en række gode eksempler hentet fra diverse tekster.
"Top-down"-læsningen af akademiske tekster forudsætter på en måde, at man indstiller sig på at udvide den mentale model, man efterhånden får under læsningen. Der opstår derved en interaktion mellem det man læser, og det som man allerede ved. Dette arbejde lettes ved at læseren lærer at konstruere sig en række af de strukturer, som er karakteristiske i akademiske tekster. Bogen gennemgår nøje forskellige former for strukturer, og giver derved læseren en mulighed for at have mere ballast med.
Derefter gennemgås en kategorisering af tekster, så læserens intuitive kategorier bliver afløst at nogle faste mønstre. Dette afsnit er underbygget af en række konkrete tekster og analyser. Læseren kan ved hjælp af disse gå godt rustet i gang med at læse en akademisk tekst. Men top-down-læsningen skal jo også indgå i et spil med bottom-up-læsningen, der i stor grad er bygget på den sproglige udformning.
Alle har jo en medfødt grammatik, og bogen bruger disse forudsætninger til at opløse en sætning på fransk i mindre elementer for at vise, hvilken rolle hvert enkelt element spiller i en sætning. Dette udvikles videre til ordgrupper, l’accord, ponctuation etc. for at ende i en demonstration af brugen af de to læsninger i en valgt tekst.
Denne læsning, der til nu har begrænset sig til en analyse af sætning og ord, udvides nu til en læsning af tekst, hvor der arbejdes med "cohérence textuelle" og "pistes de lectures". Det hele afsluttes flot med en læsningsstrategi i 11 punkter, der samler bogens budskab op.
Nu er det ikke kun ren teori, der er også mulighed for at afprøve det i praksis via to computerprogrammer "TeXtRay og NaviLire, der med nogle opgaver er stillet gratis til rådighed. Bogen indeholder en gennemgang af, hvorledes programmerne fungerer. I det førstnævnte program er der ni øvelser med mulighed for "læs og lyt", "analyser" og "lyt og skriv". Det er meget fine øvelser af forskellig sværhedsgrad, synd at der ikke er flere.  Øvelserne er centreret omkring analyse af sætningens elementer. Det andet program har flere øvelser og er mere generel hjælp til læsning af forskellige tekstformer.
Bogen er tiltænkt niveauerne B2 til C1 og er således rettet mod de videregående uddannelser, men der er bestemt meget stof og inspiration at hente for lærere i de gymnasiale niveauer, da fransk jo også skal kunne indgå i almen sprogforståelse og opbygning af læsestrategier. Det kan bestemt anbefales at anskaffe sig et eksemplar.

Jens Peder Weibrecht, marts 2013

Retourner au contenu