De urørlige/Intouchables - Fransklisten

Aller au contenu

De urørlige/Intouchables

Bøger > Anmeldelser af undervisningsbøger

De urørlige – Læs en film af Karen Schumacker
samt
De urørlige - Øvehæfte udarbejdet af Karen Schumacker

Udgivet på Forlaget Passion
(http://www.forlagetpassion.dk/) 2014

Intouchables
(un film écrit et réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache) er blevet en enorm succes i biograferne verden over, så det er naturligt at kaste sig over filmmanuskriptet og bruge det i undervisningen. Stor ros til udgiver og forlag for denne udgivelse.
Manuskriptet kræver, at man har set filmen og helst har den til rådighed under arbejdet med manuskriptet, da der er mange spring i handlingen, som bedst forstås, hvis man har oplevet det som filmklip. Heldigvis er manuskriptet forsynet med en række stillbilleder i farver fra filmen. De er meget brugbare i en undervisningssituation. Det er dejligt med god luft omkring teksten, passende linjeafstand; og A4-formatet er meget velegnet. I det hele taget en handy bog på 54 sider.
Karen Schumacker anser drejebogen som værende brugbar efter en gennemgang af et begyndersystem, men da det sproglige niveau i filmen ofte er meget præget af slang og et fransk, som måske ikke er lige tilgængeligt, har hun valgt ikke blot at opgive gloser, men faktisk at oversætte store dele af dialogen. Glosseringen er speciel på den måde, at der er understregninger i den franske tekst, og så står den direkte oversættelse til dansk i højre side.
Det kan virke voldsomt, når man ser den franske tekst med understregninger i stor stil og en dansk tekst med enkelte udeladelser i højre margin. Der er ofte kun et eller to ord, som eleven menes at kunne, og som derfor ikke oversættes. På mig virker det ikke specielt brugbart, da det er uklart, hvordan eleverne oplever det. Hvad læser de egentlig? Det havde måske været bedre at have den franske tekst i en spalte og en oversættelse af hele teksten på dansk i den anden spalte i de afsnit af drejebogen, hvor understregningerne er for voldsomme. Men i øvrigt må det siges, at gloserne giver gode gengivelser af den franske slang.
Bogens temaer er mange, men vigtigst og det,der bærer historien, er nok venskabet mellem Philippe og Driss på trods af deres forskellige sociale kår. Der er rig lejlighed til at inddrage andre tekster med samme emne.
Drejebogens opbygning giver også læreren lejlighed til at udvælge dele af teksten og bruge filmen som en hurtig gennemgang af knap så vigtige episoder.

Øvehæftet
er et selvstændigt hæfte på 58 sider med et stort udvalg af øvelser til teksten. Øvehæftet lægger op til, at eleverne skal skrive i det, så det må nok betragtes som et éngangshæfte.
Øvelserne er meget varierede, men der er dog også en del strukturer, der går igen: scramble-øvelser, krydsord, vrai-faux-øvelser, kolonne-øvelser, oversættelser mm. Det er fint at se, hvordan øvelserne ofte hører sammen og udbygger hinanden. Det er med til at styrke muligheden for mundtlighed, som forfatteren sætter fokus på. En del opgaver lægger op til det mundtlige, men skriftlige øvelser indgår også.
Der er individuelle øvelser, parøvelser, gruppeøvelser, ja det er en ren fornøjelse at se! Der er også blevet plads til øvelser omkring stillbilleder, hvor eleverne får lidt hjælp til at udtrykke sig mundtligt om billedernes indhold.
Som en slags appendiks er der en model til billedbeskrivelse, supplerende links til klip fra filmen og til interaktive øvelser. Her kunne man måske håbe på, at nogle af opgaverne fra hæftet kunne løses via forlagets hjemmeside om De urørlige.
Den samlede vurdering er absolut positiv, men nogle forbedringer er der altid plads til.

Jens Peder Weibrecht
Callas, januar 2015

Retourner au contenu